Zprávy pro rodiče ...
Zprávy pro rodiče ...
V souladu s § 165 odst. 1 písm. a) Zákona o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) č. 561/2004 Sb.

provoz
Mateřské školy Dubánek, Křižíkova 157, Dubí 1
bude přerušen
v době letních prázdnin
od 26. 7. do 20. 8. 2021

Věra Klimešová
ředitelka MŠ

Zprávy pro rodiče ...
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021
Vážení rodiče,
mateřské školy budou otevřeny od 10. května 2021 pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí
.
S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání se omezuje provoz mateřských tak, že omezuje vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení, je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami  v prostorách školy nebo školského zařízení.
(Ranní loučení rodičů s dětmi tedy proběhne před budovou MŠ, po Vašem zazvonění na 1. třídu (BERUŠKY) si zaměstnanci školky děti převezmou ve vchodu do budovy, postarají se o děti v šatně a předají učitelkám do tříd. Stejným způsobem proběhne vyzvedávání dětí.)
Při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučuje se při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob.

Těšíme se na všechny Dubánky12

Věra Klimešová, ředitelka
V Dubí dne 7. 5. 2021
[Plakát PMeduca][Čestné prohlášení][Pomozte dětem s pandemií]
[Opatření MZdr od 12.4. (návrat dětí do škol)] [Testování ve školách (instruktáž)] [Testování ve školách (návazné postupy)]